Tuesday, November 13, 2007

त्यौहारको अवसरमा हिमगिरि नेपालीका समस्त पाठकगणमा हाम्रो शुभेच्छा एवं अभिवादन।


त्यौहारको केही झलकहरू---

भैलेनी आयौं आँगन, बडाली कुडाली राखन,

औंसीको दिन हो, गाई तिहार हो भैलो।

आधुनिक समयमा आँगन नभए तापनि शहर बजारमा सिटिङ रुम वा बैठक कोठामा भए तापनि नेपाली परम्परा भैलेनी बाँचेकै छ।